Aurinkosähköä ja sähköautoja

Toisiaan tukevat ja kasvavat globaalit trendit edistävät puhdasta liikkumista

Aurinkosähkön
kustannukset ovat tulleet hurjasti alaspäin viime vuosina ja Suomessa nykyisillä
hinnoilla investointi aurinkosähköön hyvällä paikalla maksaa itsensä takaisin
noin vuosikymmenessä. Kansainvälisesti kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmien
hinnat ovat laskeneet 42–64 % vuosien 2008–2014 aikana. Vaikka kotimaassa
aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokkainta vain maaliskuusta syyskuun
loppuun, säteilee aurinko täällä yhtä paljon kuin esimerkiksi Pohjois-Saksassa,
missä aurinkoenergialla katetaan jo yli 5 % sähköntuotannosta.

Yksi
sähköauton suurimpia etuja on sen potentiaali nollapäästöisyyteen. On hyvin
tiedossa, että sähköauton ympäristöystävällisyyteen vaikuttavat ne tavat,
joilla sähkö tuotetaan. Aurinkosähkön käyttäminen sähköautoissa mahdollistaa
nollapäästöisen liikkumisen ja jopa omavaraisen autolla liikkumisen. Noin 20
neliömetrin kokoisella aurinkosähkövoimalalla saa Suomessa katettua sähköauton
vuodessa käyttämän sähkömäärän (olettaen 15 000 km ajoa per vuosi, eli 41
km per päivä).Aurinko
säteilee voimakkaimmin kello kahdentoista molemmin puolin, jolloin suurin osa
autoista on pysäköitynä kaupunkilaisten ollessa päivätöissä. Tämä on hyvä aika
ladata sähköauton akku aurinkosähköllä. Kaupungin ja työnantajien tulisikin
huolehtia, että sähköautoilla on latausmahdollisuuksia keskipäivällä, jotta
aurinkosähkö saadaan tehokkaasti hyödynnettyä ja kaupunki-ilma pidettyä
puhtaana polttomoottoreiden päästöistä.
Vaikka
Aurinko säteileekin maapallolle alle kahdessa tunnissa enemmän energiaa kuin
mitä koko ihmiskunta käyttää vuoden aikana, aurinkosähkö ei kuitenkaan yksin
ratkaise sähköntarvettamme, sillä me tarvitsemme sähköä myös yöaikaan. Tähän aurinkosähkön
tuotannon ja sähkön kysynnän epäsuhtaongelmaan on useita ratkaisuja, joista
sähköautot tarjoavat ainakin kaksi.
Ensimmäinen
keino on kierrättää käytetyt sähköautojen akut aurinkosähkön energiavarastoina.
Sähköautojen akut kuluvat normaalissa käytössä siten, että niihin mahtuu vuosi
vuodelta vähemmän energiaa. Tämä tarkoittaa, että sähköautossa on vuosi
vuodelta enemmän ”kuollutta painoa”, joka kulkee muun kuorman mukana.
Liikennevälineessä tämä on iso ongelma, paikallaan pysyvässä akkuvarastossa ei.
Akkujen kierrätyksessä sähköauton valmistaja löytää ostajan kuluneelle,
liikenteeseen kelpaamattomalle akulle. Ostaja puolestaan voi varastoida
akkuunsa halpaa sähköä (aurinkosähkön tuotannon ollessa suuri) ja myydä sitä
kalliimmalla (tuotannon ollessa vähäinen), ollen näin osa ratkaisua
epäsuhtaongelmaan.
Toinen
ratkaisu on käyttää auton akkua suoraan kotitalouskohtaisena sähkövarastona. Kun
sähköautoilija palaa töistä kotiinsa, auton akussa olevaa ylimääräistä sähköä
voidaan käyttää kotitalouden tarpeisiin syöttämällä akusta virtaa kodin
sähköverkkoon. Toistaiseksi tällainen autosta-verkkoon-sähkönsiirto
(kansainvälisemmin vehicle-to-grid
tai V2G) kuitenkin vaatii autolta erityistä tukea. Akku tietysti myös kuluu
nopeammin, kun sitä käytetään tiheämmin.
EkoRent on kiinnostunut tulevaisuudessa lataamaan autonsa
omavaraisesti aurinkosähköllä, mutta tällaiseen vaadittava voimalaitos tulisi
kustannussyistä pystyttää suhteellisen kauas kaupungin keskustasta. Siksi odotamme
innolla roboautoteknologiaa, joka mahdollistaa autojen itsenäisen liikkumisen
”tankkauspisteelle”, eli sinne, missä sähkö tuotetaan.
Luka Kaila
P.S. Lue täältä miten voidaan edistää Ilmaista
aurinkoenergiaa ja päästöttömiä sähköautoja, ilmaiseksi!

EkoRent on vuonna 2014 perustettu ja mm. WWF:n toimesta palkittu Suomen johtava täyssähköautojen tuntivuokrausta
sekä yhteiskäyttöpalvelua tarjoava yritys. EkoRent on myös ainoa autovuokraamo jonka
kaikkien autojen yhteenlasketut CO2 päästöt ovat pyöreä nolla. Sähköinen
yhteiskäyttöauto minimoi liikkumisesta syntyviä päästöjä ja parantaa kaupunkien
ilmanlaatua. Lisäksi EkoRent-vuokra- ja yhteiskäyttöautot säästävät rahaa
verrattuna omaan autoon ja antavat ympäristöstään välittävälle käyttäjälle
hyvän mielen.