EkoRent suosii sähköautomalleja, joissa elinkaaripäästöt pyritään minimoimaan

Liikennesektori aiheuttaa globaalilla tasolla jopa viidesosan kaikista kasvihuonepäästöistä

Vaivattoman yhteiskäyttöautopalvelun tarjoamisen lisäksi ympäristöarvot ovat vahvasti mukana EkoRentin toiminnassa. Autokantamme on yrityksen perustamisesta (2014) lähtien pohjautunut aina vähäpäästöisiin sähköautoihin, joissa on lisäksi huomioitu autojen koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Tällä hetkellä EkoRentin autovalikoimasta löytyy Teslan X-mallia sekä vuoden 2018 “World Green Car of the Year”-palkinnon voittaneita Nissan Leaf- sähköautoja.

Suuri osa autoteollisuuden hiilijalanjäljestä syntyy jo tehtaalla valmistusvaiheessa. Sähköautot mielletään usein ympäristöystävällisiksi autoiksi, mutta polttomoottoriautojen tavoin niiden valmistaminen vaatii  huomattavasti sekä energiaa että materiaaleja. Vaikka sähköautojen CO2-päästöt liikenteessä ovatkin parhaillaan 0 g, ei niistäkään voida puhua täysin ”nollapäästöisinä” mikäli huomioidaan koko elinkaaren päästöt.

Japanilaisen Nissan Leafin osalta ajoneuvon tuotannon hiilijalanjälki on pyritty saamaan mahdollisimman pieneksi. Automallin kokonaismassasta noin 25% on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Nykyisten Nissan Leaf-mallien koriosa koostuu pääosin kierrätetystä teräksestä. Auton suurimpien muoviosien, kuten ovien sisäosien, kojelaudan ja lattiamattojen raaka-aine on uudelleen jalostettu käytetyistä muovipulloista sekä vanhoista kodin elektroniikkalaitteista. Istuinten verhoilumateriaaleissa on puolestaan hyödynnetty kierrätettyjä vaatteita sekä muita tekstiilejä.

Liikennesektori aiheuttaa globaalilla tasolla jopa viidesosan kaikista kasvihuonepäästöistä. Sähköautoista on visioitu liikenteen osalta ratkaisua ilmaston muutoksen torjuntaan sekä haitallisten ilmansaasteiden vähentämiseen. Ongelmaksi sähköautoissa muodostuvat kuitenkin autojen akut, joiden valmistaminen tuottaa useita tonneja hiilidioksidipäästöjä. Ruotsin ympäristöinstituutin teettämän tutkimuksen mukaan, Nissan Leafin vuoden 2016 mallin 30 kWh-kokoisen akun valmistuksessa syntyy noin 5,3 tonnia hiilidioksidipäästöjä ja Teslan Model S:n 100 kWh-kokoisen akun puolestaan 17,5 tonnia.

Sähköautoja oli vuonna 2017 maailmanlaajuisesti liikenteessä jo yli 2 miljoonaa. Ympäristön kuormituksen osalta keskustelua on herättänyt sähköautojen litiumioniakkujen valmistamisen lisäksi miljoonien akkujen “loppusijoitus”, kun niiden teho heikkenee autoilutarkoitukseen. Tällä hetkellä EU:n alueella lainsäädäntö velvoittaa sähköautojen valmistajia huolehtimaan käytettyjen akkujen kierrätyksestä. Menetelmiä akkujen eri raaka-aineiden sulatukseen sekä eristämiseen on jo olemassa ja jonkin verran käytössä. Esimerkiksi Tesla toimittaa autojen käytetyt akut jälleenkäsittelylaitoksiin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, joissa akuista saadaan eristettyä uusiokäyttöön lähes kaikki raaka-aineet kuten koboltti, nikkeli sekä muut tärkeät metallit. Akkujen pääkomponentin litiumin eristäminen akusta täysin puhtaana uusiokäyttöön on kuitenkin haastavaa ja prosessi on vielä toistaiseksi taloudellisesti kannattamaton.

Vanhojen akkujen elinkaaren pidentämiseksi sekä kierrätyksen kustannustehokkuuden kasvattamiseksi onkin haettu ratkaisuja akkujen uusiokäytöstä. Vanhojen sähköautojen akkujen hyödyllisestä kapasiteetista on yleensä jäljellä jopa 70%, kun niiden tehot eivät enää riitä autolla ajamiseen. Akkuja voidaan tällöin käyttää vielä esimerkiksi kodin sähkövarastona.

Autovalmistaja Nissan on lanseerannut vuoden 2018 alussa ”The Reborn Light”-pilottiprojektin Namin-kaupungissa Japanissa. Kokeiluhankkeessa hyödynnetään vanhoja Nissan Leaf-sähköautojen akkuja valaisemaan katuja sekä pienentämään katuvalaistuksen sähköverkolle aiheuttamaa kuormaa. Käytetyt auton akut on sijoitettu valopylvään perustaan ja ne latautuvat päivittäin pylväiden yläosaan sijoitetuilla aurinkopaneeleilla. Akut eivät ole lainkaan kytkettynä sähköverkkoon, vaan ne syöttävät energiaa suoraan valopylväiden LED-valoihin yöaikaan tai tarvittaessa.

Sähköautoilu ei yksinään vielä riitä ratkaisuksi maailmanlaajuisiin ilmasto-haasteisiin. Tavanomaisiin polttomoottoriautoihin nähden sähköautojen tuottamat päästöt liikenteessä ovat kuitenkin jo nyt huomattavasti pienemmät, vaikka autot eivät vielä lataudukaan täysin hiilidioksidivapaalla sähköllä. Nissanin ja Teslan käyttämillä ratkaisuilla akkujen materiaalien kierrätyksessä sekä uusiokäytössä on myös merkittävä autojen elinkaaripäästöjä vähentävä vaikutus. Volyymien noustessa sekä teknologian kehittyessä akkujen materiaalien kierrätyksestä on myös kaavailtu kannattavaa liiketoimintaa. Kun materiaalien kierrätykseen saadaan ympäristövaikutusten lisäksi taloudellisia kannustimia, kiertotalousajattelu ja uusiutuvan energian hyödyntäminen tulevat varmasti juurtumaan myös laajemmin koko auto- ja liikennesektorille.

EkoRent suosii autonvalmistajia, jotka toimivat suunnannäyttäjinä liikenteen ja teollisuuden päästöjen vähentäjinä. EkoRent pyrkii myös omassa toiminnassaan noudattamaan kiertotalouden periaatteita, josta osoituksena on heinäkuussa Afrikassa aloittava sähköisen liikkumisen palvelu. EkoRent on sen perustamisesta lähtien puhunut sähköautojen ja aurinkoenergian yhdistämisen puolesta. Me uskomme vahvasti sähköisten liikennevälineiden sekä uusiutuvan energian synergiaan niin liiketoiminnan kannalta kuin ilmasto-ongelmien ratkaisemisessa.

Anna Heikkinen

Sales Manager, EkoRent Mobility Services