Huomisen liikenne tänään: sähköautoja ja palveluita

EkoRentin aamiaistilaisuus keräsi yhteen joukon sähköautoilusta ja liikenteen tulevaisuuden visioista kiinnostuneita. Aamun aikana todistettiin, että aiheiseen vihkiytyneet suhtautuvat asiaan intohimoisesti ja yhteisöllisesti. EkoRentin näkökulmasta oli ilahduttavaa, että tulevaisuuden suunnitelmamme herättivät todellista innostusta kuulijoissa.Autottomuus tuo vapauden tunteenTilaisuus aloitettiin Sonja Heikkilän johdolla maalaamalla tulevaisuudenkuvia liikkumisen muodoista. Visionäärinen Heikkilä kertoi ajatuksistaan liikkumisen palvelullistumisesta eli Mobility as a Service -konseptista (MaaS).Heikkilä ennustaa, että tulevaisuudessa liikkuminen on omistamisen ja yhteen liikkumismuotoon turvautumisen sijaan monipuolinen kokonaisuus erilaisia liikennepalveluja. MaaS perustuu siihen, että nykyisten eri kulkumuotojen välille kehitetään uusia tapoja liikkua, jotka yhdessä muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Ideaalitilanteessa kulkumuoto on tiedostamaton keino päästä mielekkään ja tarpeellisen tekemisen pariin. Aivan kuin esimerkiksi Internetistä on tullut huomaamaton väline tiedon ja tiedonjanon väliin.Aiemmin omistusauton nähtiin edustavan vapautta laajentaa elinpiiriä helposti. Nyt ja etenkin vastaisuudessa autottomuus merkitsee sen sijaan vapautta omistamisen huolista. Pysäköinnin vaivalloisuus, huolloista murehtiminen ja kustannusten arvaamattomuus jäävät MaaSin myötä menneisyyteen.Taksitkin luottavat sähköautoonSähköautoista oman autointoilijansa löytänyt Vesa Linja-aho oli Heikkilän kanssa samoilla linjoilla auton omistamisesta. Ainoa syy hänelle omistusautoon nykyisellään on jälkikasvun tuomat vaatimukset turvaistuimineen ja muine tarpeineen.Linja-aho avarsi kuulijoille sähköautoilun tilannetta Suomessa. Suurimmat haasteet liittyvät kovin harvaan pikalatausverkostoon. Linja-aho viittasi tilanteessa perinteiseen muna-kana -ongelmaan, kun käyttäjiä on vähän harvan verkoston takia, eikä verkosto näin ollen laajene nopeasti markkinaehtoisesti. Ehdotuksena olikin, että ajoneuvojen verohelpotusten sijaan puhdasta liikennettä tulisi tukea infrastruktuuriin panostamalla, jolloin hyödyt jakautuisivat yhteiskuntaan tasaisesti.Puheenvuoronsa aikana Linja-aho puolusti ansiokkaasti sähköautojen käytännöllisyyttä. On perusteltua kysyä, mihin tarvitaan dieselautojen yli 1000 km toimintasädettä, kun keskimäärin päivämatkat ovat Suomessa 42 km. Maanteiden pysähdyspaikkojen pikalataamot mahdollistavat pidemmätkin matkat sähköautoilla. Sähköautojen luotettavuutta arvioidessa Linja-aho luottaa ammattiautoilijoihin: jos sähköautot kelpaavat takseille, kelpaavat ne myös hänelle.Joukkorahoitusta kasvun tueksiAamun aikana keskustelua herättivät myös teknologiset kysymykset. Onko sähköauto ainoa oikea ratkaisu tulevaisuuden henkilöautoilussa? EkoRentin toimitusjohtaja Juha Suojanen linjasi, että tärkein kriteeri on päästöttömyys. Jos vetyteknologia vakiintuu tulevaisuudessa, ei yrityksen tarvitse pitäytyä pelkästään sähköautoissa.EkoRentin tulevaisuus näyttää muutenkin lupaavalta. Tuntipohjainen vuokraus on saavuttanut vakiintuneen asiakaskuntansa, mistä osoituksena on yli 100% kasvu viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Yritys laajentaa palveluaan myös yhteisöjen suuntaan: ensimmäiset taloyhtiöiden asukkaille tarjottavat yhteiskäyttöiset sähköautot otetaan käyttöön huhtikuussa Espoon Suurpellossa.Kasvutavoitteet ovat EkoRentillä kovat, minkä tueksi yritys onkin hakemassa  150 000 – 300 000 € pääomaa joukkorahoituksella. Rahoituksella lisätään resursseja, joilla pystytään vastaamaan markkinoilla olevaan vahvaan kysyntään. Kuluvan vuoden aikana yritys keskittyy vahvistamaan yhteiskäyttöisten sähköautojen tarjontaansa, mutta pitkän aikavälin tähtäin on suunnattu jo Euroopan ulkopuolelle. Todelliset kasvumahdollisuudet ovat megakaupungeissa, esimerkiksi itäisessä Afrikassa. EkoRentin suunnitelmana on olla osaltaan ratkaisemassa metropolien liikennehaasteita ympäri maailmaa kehitettävissä Smart City -hankkeissa. Tavoite on avata ensimmäiset palvelut ulkomailla loppuvuodesta 2016.Joukkorahoituskampanja avataan 9.3.2016. Lähtemällä omistajaksi tuet puhdasta liikkumista ja autat EkoRentiä laajentamaan palveluaan.