Ilmaista aurinkoenergiaa, sähköautoja, sekä halvempaa asumista!

Otsikon mukainen ilmaisten etujen mainostaminen voidaan usein tulkita olevan huomiohakuista ja katteetonta hehkutusta. Ilmaisia hyötyjä on tässä tapauksessa aidosti ja realistisesti saavutettavissa, jos vain löytyy tahtoa ajatella kaavoituksen pinttyneitä malleja uudelleen. Haluamme kertoa sinulle, miten voimme toteuttaa Suomessa uusia aurinkovoimaloita, laskea asumisen kustannuksia ja samalla tarjota puhdasta sähköautoilua. Ja miten kaikki tämä voidaan tehdä ilmaiseksi!

Kaupunkien rakentaminen on säädelty kaavoituksessa. Nykyisin kaavoituksessa määritetään autopaikkojen määrä rakennettavan kohteen kerrosneliöiden mukaan. Kustannus maan alle rakennettavaa parkkipaikkaa kohden voi nousta jopa yli 50 000 euron jakautuen kaikkien asukkaiden kesken. Autottomat maksavat siis asuntonsa hinnassa myös naapurin auton pysäköinnistä.

On selvää, että nykyinen malli, joka pohjautuu olettamuksiin standardiperheistä ja auton omistamisen itseisarvosta jättäen julkisen liikenteen huomiotta on vanhentunut. Malli ei palvele kaupunkirakentamista, rakennuttajia eikä asukkaita. Sen voidaan jopa katsoa olevan esteenä sille, että voisimme oikeasti kutsua yhtään suomalaista kaupunkia liikkumisen puolesta muodikkaasti Smart Cityksi, älykaupungiksi.

Jos kaavoituksessa huomioitaisiin, että taloyhtiöön tulee yhteiskäyttöautoja, voisi parkkipaikkojen määrään myöntää helpotusta. Päästöttömiä yhteiskäyttöisiä sähköautoja tarjoamalla rakennuttaja olisi oikeutettu autopaikkojen vähennykseen esimerkiksi suhteessa 1:10. Kahdella yhteiskäyttöisellä sähköautolla rakennuttaja välttyisi näin 18 autopaikan rakentamiselta.

Kahden yhteiskäyttöisen sähköauton korvatessa 18 autopaikkaa säästäisi rakennuttaja arviolta 900 000 euroa. Tuolla summalla voitaisiin tarjota sähköautojen yhteiskäyttöpalvelu asukkaiden käyttöön vuosiksi ja rakennuttaa aurinkovoimala, joka tuottaisi energiaa 3-4 sähköauton vuosikulutusta vastaavan määrän. Rahaa rakennuttajalle ja energiaa taloyhtiölle jäisi vielä reilusti ylikin. Asukkaat säästäisivät halvempien rakennuskustannusten myötä asuntonsa hinnassa tai vuokrassa, sekä omasta autosta luopuessaan vielä lisää. Myös monen kaupungin julkisesti esille tuoma tavoite puhtaasta liikkumisesta saisi sysäyksen eteenpäin.

Kaavoitukseen tarvitaan joustavuutta, rohkeaa näkemystä ja ymmärrystä siitä mihin suuntaan liikkuminen sekä energian pientuotanto ovat jo nyt kehittyneet. Mutta ennen kaikkea tarvitaan halua muuttaa totuttua sekä poiketa vanhentuneista toimintamalleista.

Haastankin kaikki kaavoituksesta, kaupunkisuunnittelusta, sekä uusiutuvasta energiasta ja puhtaasta liikkumisesta intoutuneet miettimään, miten mallia voitaisiin soveltaa ja hyödyntää suuressa mittakaavassa suomalaisissa kaupungeissa. Tällä mallilla kaikki voittavat, ja lopputulema olisi puhtaampaa energiaa ja ilmaa, edullisempaa asumista sekä saasteetonta liikkumista. Eikä sen toteuttaminen edes vaadi lisäinvestointeja, ainoastaan muutosta totuttuihin tapoihin toimia!

Lisää uusiutuvaa energiaa sekä puhtaampaa liikennettä toivoen,
Juha