LIKI 40 PROSENTTIA KULUTTAJISTA ERITTÄIN KIINNOSTUNEITA LIIKKUMISENSA ILMASTOVAIKUTUKSISTA

KULUTTAJALIITON KYSELY, TIEDOTE 15.3.2017

Liikenne ja liikkumispalvelut ovat murroksessa. Suomen ilmastotavoitteet ovat kovia, eikä niitä saavuteta ilman merkittäviä
muutoksia arjen kulutuksessa ja liikkumistavoissa.Kuluttajaliitto selvitti kyselyllä, miten kuluttajat liikkuvat arjessaan, millaisia
muutoksia he olisivat valmiita tekemään omissa liikkumistavoissaan ja mistä syistä.
Kyselytulosten mukaan vähäpäästöisempään liikkumiseen on vielä matkaa, vaikka kuluttajien asenneilmapiiri vaikuttaa
hedelmälliseltä liikkumistapojen muuttamiseksi. Moni on kiinnostunut oman liikkumisensa ilmastovaikutuksista ja voisi
harkita hankkivansa tulevaisuudessa vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevan ajoneuvon. Etenkin pääkaupunkiseudulla asuvien
vastauksissa korostuivat liikkumista ohjaavat ilmastomyönteiset arvot.
Yksityisauton ylläpito- ja käyttökustannukset koetaan korkeiksi, harva harkitsee uuden auton hankintaa
Autokannan halutaan uudistuvan ja muuttuvan vähäpäästöiseksi, samaan aikaan kuluttajat näkevät autoilun kalliina ja
uuden auton hankinnan epätodennäköisenä. Vain melko harva (6,2%) piti todennäköisenä uuden auton ostoa lähitulevaisuudessa.
Epätodennäköisenä uuden auton hankkimista piti 69,5% vastaajista. Myös käytetyn auton hankkimista epätodennäköisenä
piti 51,3% ja todennäköisenä 15,8%. Kuluttaja tarvitsee päätöstensä tueksi oikeanlaiset puitteet sekä konkreettista ja puolueetonta tietoa siirtyäkseen vähä-
päästöisempiin vaihtoehtoihin. Käytännön haasteet askarruttavat monia ja uusien liikkumistapojen käyttöönotto vie aikansa.
Tiedottaminen ja neuvonta uusista vaihtoehdoista edesauttaa kuluttajien halukkuutta kokeilla niitä, painottaa Kuluttajaliiton
pääsihteeri Juha Beurling.Pääkaupunkiseudulla asuvat suosivat joukkoliikennettä ja ovat avoimempia uusille liikkumisratkaisuille
Kyselyn vastauksista nousi selkeästi esille pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asukkaiden erot
asenteissa verrattuna kaikkiin vastaajiin. Pääkaupunkiseudulla asuvat korostivat enemmän ympäristömyönteisiä valintoja,
julkisen liikenteen merkitystä ja olivat hieman muita useammin kokeilleet uusia liikkumisen muotoja kuten kimppakyytejä
tai yhteiskäyttöautoja. Pääkaupunkiseudun asukkaat kokevat muita tärkeämmäksi panostaa nykyistä enemmän asuinalueensa
joukkoliikenteen kehittämiseen.
Kyselyssä kysyttiin vastaajien kiinnostusta erilaisiin ajoneuvotyyppeihin. Yli kolmasosa vastaajista oli valmis kokeilemaan
sähkö- tai hybridiautoa. Vastausten mukaan pääkaupunkiseudulla asuvilla on enemmän kiinnostusta bensiini -tai dieselauton
sijasta vihreämpiin vaihtoehtoihin. Pääkaupunkiseudulla asuvat kokivat myös tärkeämmäksi mahdollisuudet vaikuttaa
omalla toiminnallaan ilmastonmuutokseen.
Jos halutaan, että ilmastoystävällisistä valinnoista tulee kuluttajille uusi normaali, tarvitaan nykyistä enemmän tukea ja
porkkanaa kuluttajille vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin siirtymiseksi, jatkaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling.Kysely toteutettiin keväällä verkkokyselynä. Kyselyyn vastasi 872 henkilöä. Yli kolmasosa vastaajista oli pääkaupunkiseudulta
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen). Seuraavaksi eniten vastaajia oli Pirkanmaalta (12,5%), muualta Uudeltamaalta (9,3%),
Varsinais-Suomesta (7,7%) Ja Pohjois-Pohjanmaalta (6%). Vastauksia saatiin kaikista maakunnista, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Kyselyn raportti kokonaisuudessaan löytyy Kuluttajaliiton sivuilta osoitteesta:

Kuluttajakysely: Miten liikut arjessasi?


Lisätietoa
eettisen kuluttamisen asiantuntija
Jenni Vainioranta
puh.040 419 8962
jenni.vainioranta@kuluttajaliitto.fiEkoRent on vuonna 2014 perustettu ja mm. WWF:n toimesta palkittu Suomen johtava täyssähköautojen tuntivuokraus sekä yhteiskäyttöpalvelua tarjoava yritys. EkoRent on myös ainoa autovuokraamo jonka kaikkien autojen yhteenlasketut CO2 päästöt ovat pyöreä nolla. Sähköinen yhteiskäyttöauto minimoi liikkumisesta syntyviä päästöjä ja parantaa kaupunkien ilmanlaatua. Lisäksi EkoRent-vuokra- ja yhteiskäyttöautot säästävät rahaa verrattuna omaan autoon ja antavat ympäristöstään välittävälle käyttäjälle hyvän mielen.